NPR Podskalský Roháč a Temné jaskyne

Tomáš Grman - 27.4.2021

NPR Podskalský Roháč, jaskyňa Humno a Temné jaskyne v Suľovských vrchoch.

NPR PODSKALSKÝ ROHÁČ, vyhlásená v roku 1993 s rozlohou 105,57 ha, tvorí najjužnejšie situované maloplošné chránené územie v geomorfologickom celku Súľovské vrchy, pretože ju z hľadiska geologickej stavby budujú karbonátové zlepence veľmi podobné súľovským. Reliéf v juhozápadnej časti, výstižne nazvanej Osobitá, je veľmi členitý, vytvára skalné mesto s rozličnými skalnými útvarmi ako ihly, veže, bašty s druhovo pestrou faunou a flórou teplomilného charakteru.. Ďalej pokračuje zalesneným hrebeňom, v ktorom sa nachádza aj hlavný vrchol Roháč (720 m).

Jaskyňa HUMNO s dĺžkou 15m a hĺbkou 6m vytvorená v karbonátových zlepencoch v svahu vrchu Úvoz /688,2m/ miestnymi nazývaného Snožek. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v nadmorskej výške 625m v katastri obce Prečín, miestna časť Zemianska Závada.

Malá temná jaskyňa v nadmorskej výške 602 metrov a Veľká temná jaskyňa vo výške 607 metrov sú známe aj pod názvom Závadské jaskyne. Nachádzajú sa v južnej časti Súľovských vrchov neďaleko Zemianskej Závady, na západnom svahu vrchu Skálie.

Veľká temná jaskyňa je dlhá 100 metrov, Malá temná jaskyňa je zhruba polovičnej dĺžky. Krasovú výzdobu v podobe stalagmitov, stalaktitov i sintrových jazierok obkolesujú steny so sintrovými nátekmi tmavých až čiernych odtieňov. Obe zastupujú vzácny typ klastokrasových jaskýň vytvorených v karbonatických zlepencoch. V jaskyniach boli objavené pozostatky pravekého ľudského osídlenia i kosti dávno vyhynutých živočíchov.

KST KROKO-VELO Tesáre

Podskalsky rohac

Komentáre

Ak chcete písať komentáre, prihláste sa alebo sa zaregistrujte.