Plavecké kurzy pre deti aj dospelých

Naším zameraním je organizácia športovej činnosti.  Pôsobíme predovšetkým v oblasti  plaveckých výcvikov pre deti, v ktorých sa zameriavame na vytvorenie kladného vzťahu detí k vodnému prostrediu.

Ale aj k zdokonaľovanie plaveckých techník  a zvyšovanie kondičnej  pripravenosti. Našim  cieľom je poskytnúť deťom priestor pre zmysluplné trávenie voľného času a využitie pozitívneho vplyvu plávania pre správny fyzický a psychický vývoj detí. Naši tréneri majú v oblasti  výučby plávania dlhoročné skúsenosti a komplexnú odbornú prípravu.

Dovoľte, aby som Vás informoval o ďalšom priebehu plaveckých kurzov na plavárni Golem Club Centrál.  V novej sezóne začíname v sobotu 17.9.2016.

Marian Mišovič - ŠK Relax

Záhradná 737
Most pri Bratislave 90046
tel. 0902 165 041