Wagrain-Kleinarl: Super lyžovačka, lieskovcový schnapps a lietajúci Mozart