6 vecí o Portugalsku, na ktoré treba myslieť pri plánovaní výletu