Anakonda TOUR expedície a poznávačky

Anakondatour je cestovná kancelária zameraná na poznávacie zájazdy najmä do Latinskej Ameriky, Afriky a čiastočne aj Európy. Našimi hlavnými cieľmi sú poznanie a zážitok. Naše zájazdy ponúkajú také destinácie, ktoré sú výberom mnohoročnej selekcie toho naj v cieľových krajinách. Podstatné je overená kvalita ponuky, tak aby klient dostal to najlepšie, čo v danej krajine sa za primerané peniaze dosiahnuť dá. Nerobíme hromadné zájazdy. Chceme byť akční, takto sa dá elegantne a s prehľadom stihnúť poznať a zažiť viac. Maximálny počet účastníkov je 12.